WebAIM - Web Accessibility In Mind

E-mail List Archives

Mails m.b.t. werkopdrachten s.v.p. naar Teampostbus BO Individueel Pensioen.

for

From: marcel.vink@achmea.nl
Date: Feb 28, 2007 9:10AM


Ik ben afwezig vanaf 28-02-2007 en ik ben niet eerder terug dan
05-03-2007.
********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************