WebAIM - Web Accessibility In Mind

E-mail List Archives

Mails m.b.t. werkopdrachten s.v.p. naar Teampostbus BO Individueel Pensioen. Bertha Westerhuis is aanspreekpersoon voor planningsgerelateerde zaken.

for

From: marcel.vink@achmea.nl
Date: Dec 29, 2005 11:40PM


Ik ben afwezig vanaf 28-12-2005 en ik ben niet eerder terug dan
02-01-2006.
********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************